Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 722 | Febrer '16
Tercer Pla Municipal de Foment de l'Ocupació
Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya
i a les iniciatives emprenedores 

L'Ajuntament de Picanya posa en marxa el tercer pla municipal de foment de l'ocupació. Com en les dues edicions anteriors es convoquen ajudes a:
1. Foment de la Contractació de persones aturades de Picanya
2. Foment de la Iniciativa Emprenedora i autocupació.

Ajudes a les iniciatives emprenedores
Les ajudes es destinaran a les persones que estiguen aturades i inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -com a treballador/a autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret-. L'activitat haurà de mantindre's en actiu durant, com a mínim, un any.

Ajudes a la contractació
Els beneficiaris/es seran les empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia amb seu o centre de treball, preferentment, al municipi de Picanya o a la seua àrea d’influència, que contracten a persones aturades empadronades a Picanya.
Resultaran subvencionables amb una ajuda de 1.200,00€ les contractacions que tinguen una durada mínima de tres mesos i com a mínim de 30 hores setmanals. 
Els/les treballadors/es, la contractació dels quals siga subvencionada, hauran de ser persones veïnes de Picanya, empadronades almenys 3 mesos abans de la publicació de la present convocatòria, inscrites a l'Agència de Desenvolupament Local i que estiguen en possessió del DARDE actualitzat a la data de contractació.
En esta convocatòria 2016 s’ha augmentat el número mínim d’hores de la jornada laboral que se demanava en els contractes,  de 25h. passa a 30h. setmanals, per tal de millorar les condicicions laborals dels contractes subvencionats

Edicions anteriors
A l'edició de 2014 foren 23 les sol·licituds rebudes i 20 les ajudes concedides, al 2015 el nombre de sol·licituds ascendí a 33 i es van concedir 25 ajudes, en este 2016 està prevista la concesió de 25 ajudes més. A hores d'ara ja han estat 43 les contractacions (o iniciatives emprenedores) què han pogut beneficar-se d'este programa municipal de foment de l'ocupació. Esta xifra pot arribar a les 68 amb este nova edició.

Podeu consultar la informació completa ací:
http://www.picanya.org/poble/alqueria-de-moret/pla-d-ocupacio-local-ocupa-t  
 


bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2016


Darreres notícies publicades al web municipal:

sketchup_av_aulamentor_picanya_febrer_2016
10 de febrer de 2016
Oberta la matrícula per a este nou curs
bnrdiesdones16
09 de febrer de 2016
Cultura, esport, tallers, xerrades... per a defensar un món més igualitari entre homes i dones
IMG_3824
05 de febrer de 2016
Segon a les generals de les dues proves i líder en la seua categoria
victor3
04 de febrer de 2016
El seu quartet retrà homenatge als llegendaris "The yellow jackets"
Nous aparells Av. Sanchis Guarner
03 de febrer de 2016
S'ha instal·lat un nou conjunt d'aparells a l'Av. Sanchis Guarner
cartell art carer 2016
02 de març de 2016
Exposició d'obres plàstiques al voltant de la dona
Manuel Gimenez
01 de febrer de 2016
Este nou títol situa al picanyer entre els millors criadors del món de l'especialitat
2016_01_29_levante_especial_patromoni_biblioteca
29 de gener de 2016
Publicat hui al diari Levante-EMV

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
a  comunicacio@picanya.org i us donarem de baixa immediatament.