ecoparc_mobil
11 de de desembre de 2023
Eco Parc mòbil
C/ Sant Joan Baptista. 11 a 13 de desembre
A les ubicacions d'Av. Sta. M. del Puig i C/ Sant Joan Baptista, cada mes, s'instal·larà un Eco-Parc móbil. L'objectiu d'aquest Eco-Parc mòbil és facilitar la recollida selectiva (i posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble.

Què es poden deixar en aquest Eco-Parc mòbil?

Entre els elements que es podran depositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguets electrònics,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tòners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de café, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries...

Gestió responsable dels residus 

Cada dia és més evident la necessitat d'una gestió responsable dels residus. En aquesta gestió, el primer pas està en mans de la ciutadania. Una vegada produït el residus som els ciutadans i ciutadanes els responsables de depositar aqueix residu en el lloc adequat per a garantir el seu òptim tractament. En este sentit, l'extensa xarxa de contenidors, l'Eco-Parc al costat del cementeri vell de Paiporta, estos Eco-Parc mòbils, i fins i tot el Servei Gratuït de Recollida de Voluminosos oferit per l'Ajuntament (n'hi ha prou amb telefonar al 961 591 448) són opcions suficients com per a evitar, per exemple, l'abandó d'andròmines a la via pública.

 

 

calendari_eco_parc_mobil_2023