reforma_salvador_martinez
Modernització del carrer Salvador Martínez

En la línia dels treballs que s'estan fent a la zona es realitzen les obres de transformació del Carrer Salvador Martínez. En este carrer es va a procedir a la renovació i millora de la xarxa hidráulica (abastiment i clavegueram) per tal de garantir les millors condicions del servei.
Tot i aprofitant esta intervenció es va a transformar el carrer en plataforma única tot i recuperant la via per al pas de vianants.
Estos treballs estaran en la línia dels ja completats per exemple al carrer Florida.

 

reforma_salvador_martinez